معناشناسی و هرمنوتیک در اصول فقه مصطلح
52 بازدید
محل نشر: روزنامه پیام استان سمنان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ساحت زبان و اندیشه در سنت اسلامی مورد توجه فقها از دوران های گذشته وجود داشته است. الا اینکه این کوشش فقط در جهت حل مشکلات فقهی ناشی از کاربرد غلط زبان در اعصار گذشته است.
دانلود